Grade 5 Hex Cap Screw Zinc Plated | Allied Bolt Products LLC

1/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

Part # Description
50010 1/4"-20 x 1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50020 1/4"-20 X 3/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50030 1/4"-20 X 1" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50040 1/4"-20 X 1-1/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50050 1/4"-20 X 1-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50060 1/4"-20" X 2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50070 1/4"-20 X 2-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50080 1/4"-20 X 3" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50090 1/4"-20 X 3-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50091 1/4"-20 X 4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50092 1/4"-20 X 4-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50120 1/4"-20 X 5" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50130 1/4"-20 X 5-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50140 1/4"-20 X 6" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

5/16" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

Part # Description
50150 5/16"-18 X 1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50160 5/16"-18 X 3/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50170 5/16"-18 X 1" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50180 5/16"-18 X 1-1/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50190 5/16"-18 X 1-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50200 5/16"-18 X 2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50210 5/16"-18 X 2-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50220 5/16"-18 X 3" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50230 5/16"-18 X 3-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50240 5/16"-18 X 4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50250 5/16"-18 X 4-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50260 5/16"-18 X 5" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50270 5/16"-18 X 5-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50280 5/16"-18 X 6" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

3/8" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

Part # Description
50290 3/8"-16 X 1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50327 3/8"-16 X 3/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50328 3/8"-16 X 1" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50329 3/8"-16 X 1-1/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50330 3/8"-16 X 1-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50341 3/8"-16 X 2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50350 3/8"-16 X 2-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50360 3/8"-16 X 3" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50370 3/8"-16 X 3-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50380 3/8"-16 X 4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50390 3/8"-16 X 4-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50400 3/8"-16 X 5" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50410 3/8"-16 X 5-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50420 3/8"-16 X 6" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

Part # Description
50430 1/2"-13 X 3/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50440 1/2"-13 X 1" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50450 1/2"-13 X 1-1/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
1685 1/2"-13 X 1-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50470 1/2"-13 X 2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50480 1/2"-13 X 2-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50491 1/2"-13 X 3" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50592 1/2"-13 X 3-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50510 1/2"-13 X 4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50520 1/2"-13 X 4-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50530 1/2"-13 X 5" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50540 1/2"-13 X 5-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50550 1/2"-13 X 6" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50560 1/2"-13 X 8" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50570 1/2"-13 X 10" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50580 1/2"-13 X 12" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50590 1/2"-13 X 14" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

5/8" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

Part # Description
50600 5/8"-11 X 1" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50610 5/8"-11 X 1-1/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50620 5/8"-11 X 1-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50630 5/8"-11 X 2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50640 5/8"-11 X 2-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50650 5/8"-11 X 3" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50660 5/8"-11 X 3-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50670 5/8"-11 X 4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50680 5/8"-11 X 4-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50690 5/8"-11 X 5" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50691 5/8"-11 X 5-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
5071 5/8"-11 X 6" GRADE 2 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
5072 5/8-11" X 8" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
45073 5/8-11" X 10" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50714 5/8"-11 X 12" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
45075 5/8"-11 X 14" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

3/4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED

Part # Description
5076 3/4"-10 X 1-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
5077 3/4"-10 X 2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
5078 3/4"-10 X 2-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
5079 3/4"-10 X 3" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50801 3/4"-10 X 3-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50802 3/4"-10 X 4" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50803 3/4"-10 X 4-1/2" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50804 3/4"-10 X 5" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50805 3/4"-10 X 5-1/2" HEX CAP SCREW GR-5 ZINC PLATED
450806 3/4"-10 X 6" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50807 3/4"-10 X 8" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50808 3/4"-10 X 10" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50809 3/4"-10 X 12" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED
50810 3/4"-10 X 14" GRADE 5 HEX CAP SCREW ZINC PLATED